Aksjonærinformasjon

Protokoll fra ord. generalforsamling 27.08.2021

Innkalling til ord. generalforsamling 27.08.2021

Aksjonærmelding 18.02.2021

Protokoll fra ordinær generalforsamling 31.08.2020

Innkalling til ord. generalforsamling 31.08.2020

Link til påmelding via VPS 

Aksjonærmelding - 30.06.2020

Aksjonærmelding - 29.04.2020 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 28.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling 28.06.2019 og ekstraordinær generalforsamling 09.07.2019

Aksjonærmelding 17.04.2019 - Ligningsverdi 01.01.2019

Aksjonærmelding 13.03.2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 14.05.2018

Innkalling til ord.generalforsamling 14.05.2018 inkl. årsregnskap 2017

Aksjonærmelding 20.04.2018 - Ligningsverdi per 01.01.2018

Aksjonærmelding 10.04.2018 - Sak vedr. dokumentavgift og utbetaling til aksjonærene

Aksjonærinformasjon 08.02.2018 - Utbetaling og ligningsverdi 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 27.06.2017

Årsregnskap 2016

Aksjonærmelding 07.04.2017 - Estimert markedsverdi og ligningsverdi 31.12.2016

Aksjonærmelding 07.11.2016 - Utbetaling til aksjonærene 

Halvårsrapport 2016

 

Aksjonærmelding 28.09.2016

 

Aksjonærmelding 13.07.2016 - vedrørende utbetaling til aksjonærene 15.07.2016

 

Aksjonærmelding 30.06.2016 - vedrørende salg av siste eiendom og utbetaling

 

Årsrapport 2015

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 20. juni 2016

 

Ordinær generalforsamling 20.06.2016 - presentasjon fra daglig leder

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2015

 

Aksjonærmelding 06.05.2016

 

Aksjonærmelding 08.03.2016

 

Aksjonærmelding 02.02.2016

 

Aksjonærmelding 19.01.2016

 

Aksjonærmelding 24.12.2015

 

Kvartalsrapport - Q3 2015

 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 15.10.2015

 

Kvartalsrapport - Q2 2015

 

Aksjonærmelding 07.08.2015

 

Generalforsamling 4. juni 2015 - presentasjon fra daglig leder

 

Årsrapport 2014

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 4. juni 2015

 

Aksjonærmelding 05.05.2015

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2014

 

Aksjonærmelding 27.04.2015

 

Kvartalsrapport - Q4 2014

 

Aksjonærmelding 04.02.2015

 

Kvartalsrapport - Q3 2014

 

Kvartalsrapport - Q2 2014

 

Kvartalsrapport - Q1 2014

 

Årsrapport 2013

 

Generalforsamling 26. mai 2014 - presentasjon fra daglig leder

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2013

 

Kvartalsrapport - Q4 2013

 

Aksjonærmelding 10.03.2014

 

Aksjonærmelding 23.12.2013

 

Kvartalsrapport - Q3 2013

 

Kvartalsrapport - Q2 2013

Kvartalsrapport - Q1 2013

 

Årsrapport 2012

 

Protokoll fra ord. GF 6. mai 2013

 

Kvartalsrapport - Q4 2012

Selskapet legger ut aksjonærmeldinger ved vesentlige hendelser i selskapet.