top of page

Aksjonærinformasjon

Aksjonærmelding november 2023 - Informasjon om skattemessig behandling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 21.11.2023

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 21.11.2023

Link til påmelding: https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=2c319b416edda8fa03a7f0eafd6dd3fb3fcc2145&validTo=1703161800000&oppdragsId=20231113VPL7I7U0

Protokoll fra ordinær generalforsamling 08.06.2023

Innkalling til ordinær generalforsamling 08.06.2023

Link til påmelding/fullmakt: https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=3b4917ee99b8d7174edcf5320dd5b8907a6e5f14&validTo=1688814000000&oppdragsId=20230530VPPHAFU0

Aksjonærmelding 28.04.2023 - Formuesverdi aksjer

Protokoll fra ordinær generalforsamling 21.06.2022

Innkalling til ordinær generalforsamling 21.06.2022

Aksjonærmelding 19.05.2022 - Formuesverdi aksjer

Aksjonærmelding 20.04.2022 - løsning på tvistesak

 

Protokoll fra ord. generalforsamling 27.08.2021

Innkalling til ord. generalforsamling 27.08.2021

Aksjonærmelding 18.02.2021

Protokoll fra ordinær generalforsamling 31.08.2020

Innkalling til ord. generalforsamling 31.08.2020

Link til påmelding via VPS 

Aksjonærmelding - 30.06.2020

Aksjonærmelding - 29.04.2020 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 28.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling 28.06.2019 og ekstraordinær generalforsamling 09.07.2019

Aksjonærmelding 17.04.2019 - Ligningsverdi 01.01.2019

Aksjonærmelding 13.03.2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 14.05.2018

Innkalling til ord.generalforsamling 14.05.2018 inkl. årsregnskap 2017

Aksjonærmelding 20.04.2018 - Ligningsverdi per 01.01.2018

Aksjonærmelding 10.04.2018 - Sak vedr. dokumentavgift og utbetaling til aksjonærene

Aksjonærinformasjon 08.02.2018 - Utbetaling og ligningsverdi 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 27.06.2017

Årsregnskap 2016

Aksjonærmelding 07.04.2017 - Estimert markedsverdi og ligningsverdi 31.12.2016

Aksjonærmelding 07.11.2016 - Utbetaling til aksjonærene 

Halvårsrapport 2016

 

Aksjonærmelding 28.09.2016

 

Aksjonærmelding 13.07.2016 - vedrørende utbetaling til aksjonærene 15.07.2016

 

Aksjonærmelding 30.06.2016 - vedrørende salg av siste eiendom og utbetaling

 

Årsrapport 2015

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 20. juni 2016

 

Ordinær generalforsamling 20.06.2016 - presentasjon fra daglig leder

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2015

 

Aksjonærmelding 06.05.2016

 

Aksjonærmelding 08.03.2016

 

Aksjonærmelding 02.02.2016

 

Aksjonærmelding 19.01.2016

 

Aksjonærmelding 24.12.2015

 

Kvartalsrapport - Q3 2015

 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 15.10.2015

 

Kvartalsrapport - Q2 2015

 

Aksjonærmelding 07.08.2015

 

Generalforsamling 4. juni 2015 - presentasjon fra daglig leder

 

Årsrapport 2014

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 4. juni 2015

 

Aksjonærmelding 05.05.2015

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2014

 

Aksjonærmelding 27.04.2015

 

Kvartalsrapport - Q4 2014

 

Aksjonærmelding 04.02.2015

 

Kvartalsrapport - Q3 2014

 

Kvartalsrapport - Q2 2014

 

Kvartalsrapport - Q1 2014

 

Årsrapport 2013

 

Generalforsamling 26. mai 2014 - presentasjon fra daglig leder

 

Aksjonærinformasjon - ligningen 2013

 

Kvartalsrapport - Q4 2013

 

Aksjonærmelding 10.03.2014

 

Aksjonærmelding 23.12.2013

 

Kvartalsrapport - Q3 2013

 

Kvartalsrapport - Q2 2013

Kvartalsrapport - Q1 2013

 

Årsrapport 2012

 

Protokoll fra ord. GF 6. mai 2013

 

Kvartalsrapport - Q4 2012

Selskapet legger ut aksjonærmeldinger ved vesentlige hendelser i selskapet. 

bottom of page